NEWSLETTER nr 8 – 30.12.2021

Zapraszamy do lektury ósmego newslettera informacyjnego o realizowanym projekcie pn. „Sieć współpracy pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu”. Co się dzieje w projekcie? O tym dowiesz się poniżej.

 

Konferencja w Letschin - podsumowanie projektu

W piątek 05 listopada 2021 odbyła się w Letschin (powiat Märkisch Oderland) konferencja podsumowująca projekt pn. „Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu”. Spotkanie otworzyła Katrin Schulz szefowa Arbeitinitiative Letchin e.V. Parnera projektu. Podsumowania projektu dokonał w imieniu lidera projektu Fundacji Natura Polska - Tomasz Żółkiewicz.

Zaprezentowano także powstałą strategię współpracy i promocji organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego z lokalnym samorządem. Następnie przedstawiono interesujące referaty obejmujące doświadczenia organizacji pozarządowych na rzecz ochrony klimatu: „Praca wolontariacka w aspekcie ochrony klimatu - Eveline Miethke, „Hand in Hand Verein Berlin/Brandenburg”, „Pszczelarstwo pracuje z naturą i w naturze - Karin Stahl, Imkerverein Letschin und Umgebung e.V. oraz „Doświadczenie Ökospeicher e.V. na drodze do neutralności klimatycznej - Dieter Krawczynski, Ökospeicher e.V.”.

Uzupełniające prezentacje dotyczyły: „Śmieci w gospodarce cyrkularnej - Przemysław Przybylski”, „Przykłady działań na rzecz ochrony klimatu, jakie mogą podejmować mieszkańcy polsko-niemieckiego pogranicza - Irena Krukowska Szopa Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja”.

Poza tym odbyła się pierwsza emisja filmu o działalności Sieci Współpracy Organizacji Pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu i jej członków.

Na zakończenie konferencji jej uczestnicy zwiedzili Muzeum Kolejnictwa - Eisenbahnverein e.V. Letschin oraz Muzeum wiejskie - „Haus Birkenweg” również w Letschin.

 

Poradnik dla firm o ochronie klimatu gotowy!

W ramach projektu powstała publikacja dla przedsiębiorców pn. „Ochrona klimatu w firmie”. Zawiera ona podstawowe informacje, jak firmy mogą chronić klimat w tym: podstawowe zagadnienia związane z klimatem, polityką energetyczną w Unii Europejskiej, zasad energooszczędnego korzystania z urządzeń i instalacji, zarządzania energią elektryczną, rozwiązań zmniejszających zapotrzebowanie na energię, dostępnych technologii wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz czynników poprawiających efektywność transportu.

Poradnik można otrzymać w papierowej formie u Partnerów projektu w Letschin i Żarach. Jest on również dostępny do pobrania na stronie internetowej projektu www.bb-pl-ngo.eu

 

Rozwój Sieci NGO po 2022 roku

Wspólny polsko-niemiecki projekt naszych organizacji pozarządowych zakończy się w czerwcu 2022 roku. Utworzona Sieć Współpracy będzie jednak dalej cały czas funkcjonować. Partnerzy projektu chcą kontynuować współpracę w kolejnych latach i wspierać rozwój Sieci w tym jej członków. W związku z tym planowana jest kontynuacja realizowanych już działań mających na celu integrację środowiska NGO oraz działań na rzecz ochrony klimatu w tym wspólne spotkania, warsztaty, newsletter, publikacje oraz akcje klimatyczne.

Zachęcamy członków Sieci do zgłaszania wszelkich pomysłów i uwag, jakie działania są oczekiwane i jakie należy podjąć do dalszego rozwoju współpracy niemiecko-polskiej na granicy brandenbursko-lubuskiej.

 

Jest informator nr 4 – warto poczytać

W grudniu 2021 roku ukazał się czwarty numer informatora Sieci NGO. Można w nim przeczytać o funkcjonowaniu Sieci i realizacji projektu, członkach sieci i ich działaniach, a także poznać przykładowe dobre praktyki służące ochronie klimatu, które my wszyscy możemy codziennie stosować.

Informator jest do pobrania na stronie internetowej projektu www.bb-pl-ngo.eu

 

Beneficjent rzeczywisty – nowy obowiązek dla wszystkich organizacji pozarządowych w Polsce

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to – w dużym skrócie – rejestr zawierający informacje o osobach fizycznych kontrolujących poprzez posiadane udziały lub prawo głosu wymienione w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy podmioty. Informacje o NGO-sach do rejestru trafiają jak na razie za pośrednictwem innych instytucji (np. banków). Jednak już niedługo będą musiały dostarczać je same organizacje. Więcej informacji na ten temat na: https://publicystyka.ngo.pl/ngo-i-zglaszanie-beneficjentow-rzeczywistych-przypominamy-o-nowych-obowiazkach-organizacji

 

Program Interreg Brandenburgia-Polska po 2021 roku - konsultacje

Trwają konsultacje publiczne projektu Programu Interreg Brandenburgia-Polska 2021-2027. Uwagi można zgłaszać do 10 stycznia 2022 r. poprzez formularz elektroniczny.  Polsko-niemiecka Grupa Robocza, która przygotowała projekt programu, wybrała cztery kluczowe obszary wsparcia, a w ich ramach cele szczegółowe. Są to: Priorytet 1: Innowacyjne pogranicze – transfer wiedzy i technologii na rzecz innowacyjnych rozwiązań. Priorytet 2: Odporne i zrównoważone pogranicze – zmiany klimatu i różnorodność biologiczna. Priorytet 3: Atrakcyjne pogranicze – edukacja, kultura i turystyka. Priorytet 4: Pogranicze dialogu – współpraca mieszkańców i instytucji.  

Link do konsultacji: https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/konsultacje-publiczne-projektu-programu-interreg-brandenburgia-polska-2021-2027/

 

Nowy 2022 rok dla klimatu

Pandemia koronawirusa zrujnowała wiele planów. Teraz jednak ludzie znowu podejmują noworoczne postanowienia.

Więcej czasu dla rodziny i przyjaciół oraz mniej stresu – to najpopularniejsze postanowienia na nowy rok. Taki był wynik reprezentatywnego sondażu przeprowadzonego na zlecenie kasy chorych DAK-Gesundheit.

Redukcja stresu i spędzanie większej ilości czasu z rodziną i przyjaciółmi to postanowienia  64 procent ankietowanych. Rodzina i przyjaciele są szczególnie popularni wśród młodszych osób w wieku od 14 do 29 lat (81 procent). 60 procent respondentów chce zachowywać się w sposób bardziej przyjazny dla środowiska lub klimatu. Uprawiać więcej sportu zamierza 59 procent, a 53 procent chce mieć więcej czasu dla siebie.

Na kolejnych miejscach w rankingu dobrych intencji na rok 2022 znalazły się «zdrowsze odżywianie» (50 procent), «odzyskanie szczupłej sylwetki» (34%) i «mniej czasu spędzonego z komórką, przed komputerem i w internecie» (30%). Jak pokazał sondaż, cele takie jak bycie bardziej oszczędnym (29%), spędzanie mniejszej ilości czasu przez telewizorem (20%), spożywanie mniejszej ilości alkoholu (16%) i rzucenie palenia (10%) cieszą się mniejszą popularnością.

 • Informacje
 • Biuro projektu w Polsce

  ul. Przemysłowa 1,
  68-200 Żary
  biuro@naturapolska.eu
  www.naturapolska.eu

 • Biuro projektu w Niemczech

  Bahnhofstraße 31,
  15324 Letschin
  arbeitsinitiative-letschin@t-online.de
  www.arbeitsinitiative-letschin.de