• Dlaczego warto się przyłączyć?

  Jest co najmniej kilka powodów, dla których warto przystąpić do Sieci

  1

  Po pierwsze, bezcenna korzyść z sieciowania NGO i wynikającej z niej kooperacji - partnerstwa projektowe, działanie dla środowiska, nowe pomysły i kontakty oraz promocja członków Sieci.

  2

  Po drugie, to nasza - trzeciego sektora - reprezentacja w dialogu z samorządem lokalnym.

  3

  Po trzecie, to szansa na zwiększanie profesjonalizmu naszych działań. Będziemy się na wzajem od siebie uczyć, by potem wspólnie wyznaczyć standardy.

  4

  Po czwarte wreszcie, wszystkie powyższe będą przyczyniały się do tego, że obecność w Sieci będzie gwarantem wiarygodności dla biznesu, a dla organizacji z sieci możliwością na biznesowe partnerstwo.

 • Aktualności

  Rozwój Sieci NGO po 2022 roku

  Wspólny polsko-niemiecki projekt naszych organizacji pozarządowych zakończy się w czerwcu 2022 roku. Utworzona Sieć Współpracy będzie jednak dalej cały czas funkcjonować. Partnerzy projektu chcą kontynuować współpracę w kolejnych latach i wspierać rozwój Sieci w tym jej członków. W związku z tym planowana jest kontynuacja realizowanych już działań mających na celu integrację środowiska NGO oraz działań na rzecz ochrony klimatu w tym wspólne spotkania, warsztaty, newsletter, publikacje oraz akcje klimatyczne.

  Więcej

  Dotacje dla polsko-niemieckich spotkań młodzieży

  Zachęcamy do nawiązywania współpracy i realizacji mini projektów obejmujących współpracę młodzieży w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Celem programu jest integracja młodzieży z Polski i Niemiec. Najważniejsze kryterium merytoryczne wspierania projektów to tzw. „charakter spotkania”, zgodnie z którym wymiana powinna umożliwić młodym ludziom wzajemne poznanie się oraz stworzyć im odpowiednie warunki do odkrywania i poznawania realiów społecznych i historyczno-kulturowych kraju partnerskiego.

  Więcej

  Po Targach

  W sobotę 11 czerwca br. zorganizowano ostatnie wydarzenie projektu związanego z powstaniem polsko-niemieckiej Sieci organizacji pozarządowych, którym były TARGI-PIKNIK NGO w Gubinie. Było to pierwsze tego rodzaju spotkanie w historii polsko-niemieckiego pogranicza, gdzie spotkały się organizacje pozarządowe z obu krajów

  Więcej

Home

 • Informacje
 • Biuro projektu w Polsce

  ul. Przemysłowa 1,
  68-200 Żary
  biuro@naturapolska.eu
  www.naturapolska.eu

 • Biuro projektu w Niemczech

  Bahnhofstraße 31,
  15324 Letschin
  arbeitsinitiative-letschin@t-online.de
  www.arbeitsinitiative-letschin.de