NEWSLETTER nr 6 – 23.06.2021

Zapraszamy do lektury szóstego newslettera informacyjnego o realizowanym projekcie pn. „Sieć współpracy pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu”. Co się dzieje w projekcie? O tym dowiesz się poniżej.

Pierwszy wyjazd studyjny za nami!

W czerwcu przedstawiciele Sieci odbyli pierwszy z dwóch wyjazdów studyjnych, których celem jest wymiana polsko-niemieckich doświadczeń w zakresie działań, jakie możemy podejmować na rzecz ochrony klimatu. Pierwszym z miejsc które odwiedziliśmy był modelowy ogród ekologiczny - Anielskie Ogrody w Budachowie koło Krosna Odrzańskiego, będący częścią ekologicznego gospodarstwa rolnego. Uczestnikom spotkania pokazaliśmy, jak uprawiać ogród z poszanowaniem przyrody i z zyskiem dla człowieka. Podczas wycieczki odbyły się też warsztaty z wykonywania grządki podwyższonej.

Kolejne wyjazd studyjny zaplanowano w październiku do Wulkow po stronie niemieckiej.

Warsztaty dla uczniów szkół i seniorów w zmienionej formie

Ze względu na pandemię Koronawirusa dokonano zmiany formy organizacyjnej warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół poprzez wykonanie krótkich filmów edukacyjnych przedstawiających tematykę recyklingu oraz zagadnień związanych ze zmianami klimatu. Wykonanie filmów umożliwi prezentację działań pro-ekologicznych w przystępnej formie w której zaprezentujemy podstawowe zagadnienia, przykłady działań i najważniejsze wnioski pomocne w działaniach na rzecz ogólnie pojętej ochrony klimatu. Filmy zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu i kanałach społecznościowych.

Poza tym informacja na ten temat trafi do kilkudziesięciu szkół w obszarze wsparcia, które będą mogły skorzystać z takiej formy prezentacji.

Targi organizacji pozarządowych w Gubinie przeniesione

Ze względu na zagrożenia związane z COVID-19 a także decyzję miasta Gubin o odwołaniu Wiosny nad Nysą, postanowiono, że TARGI organizacji pozarządowych odbędą się na wiosnę przyszłego roku. Prowadzone są aktualnie ustalenia ze Wspólnym Sekretariatem programu współpracy transgranicznej Brandenburgia-Polska na temat przesunięcia realizacji projektu do czerwca przyszłego roku, co umożliwi realizację tego wydarzenia.

Film o Sieci NGO

W ramach projektu powstaje film, którego celem jest prezentacja działalności i pracy organizacji pozarządowych. Organizacje z Sieci włączyły się w jego powstanie poprzez udział w wydarzeniach projektu, dzięki czemu zostaną zaprezentowane w filmie.

Producenci filmu pojawili się z kamerą podczas wydarzeń projektowych takich jak: Kongres organizacji pozarządowych, spotkania grup roboczych czy też Targów NGO. W filmie zostaną też zaprezentowane wybrane inicjatywy/wydarzenia członków Sieci. Prezentacja filmu ma nastąpić podczas konferencji podsumowującej realizację projektu zaplanowanej na koniec 2021 roku w Letschin.

Wykonano murale edukacyjne

W projekcie zrealizowano już dwa pierwsze murale edukacyjnych. Pierwszy w Żarach (ogrodzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Syrena przy ulicy Leśnej), a drugi w Strzelcach Krajeńskich (budynek przy ulicy Gorzowskiej 36b). Tematyka ujęta w projekcie graficznym murali, obejmuje zachęcenie mieszkańców pogranicza brandenbursko-polskiego do lepszej dbałości o klimat. Dlatego też pierwszy mural obejmuje promocję zdrowego stylu życia - jazdę na rowerze a drugi problem zanieczyszczenia powietrza-smogu.

Murale w Letschin i Golzow będą wykonane w najbliższych tygodniach.

Promujemy działalność Sieci oraz działania na rzecz ochrony klimatu

Jednym z celów naszego projektu jest promocja Sieci i jej członków, ale też pokazywanie pozytywnych działań jakie mieszkańcy pogranicza mogą podejmować na rzecz ochrony klimatu. W tym celu opracowano 40 różnych plansz informacyjnych, które znalazły się na dwóch plenerowych wystawach w formie tablic informacyjnych. Wystawy te są pokazywane w 2021 roku w kilku miejscach polsko-niemieckiego pogranicza w tym również podczas wydarzeń realizowanych w naszej Sieci współpracy.

Wystawa związana z działalnością Sieci prezentuje organizacje członkowskie oraz wybrane działania różnych organizacji. Druga wystawa poświęcona ochronie klimatu pokazuje przykłady działań związanych z adaptacjami do zmian klimatycznych obejmujących: oszczędzanie energii i wody, efektywnego korzystania z transportu i sprzętu domowego, robienia zakupów i sposobu postępowania z odpadami.

Zachęcamy do pobrania publikacji zarówno tych w wersji papierowej (od Partnerów projektu) jak i elektronicznej ze strony internetowej projektu.

 

Folder o członkach Sieci gotowy!

Zakończono prace związane z drukiem publikacji-folderu o członkach Sieci. W publikacji znajdziemy w jednym miejscu opis wszystkich członków polsko-niemieckiej Sieci z ich adresami i bezpośredni kontakt. Wykorzystajmy to wydanie na promocję każdej z naszych organizacji. Zanieśmy publikację w kilka miejsc, gdzie pojawiają się mieszkańcy naszego pogranicza np. do siedziby gminy, domu kultury, miejsc handlowych czy firm. W ten sposób będziemy mogli pokazać naszą działalność i zwrócić uwagę na potrzebę współpracy z trzecim sektorem. Folder zostanie wysłany w kilkudziesięciu egzemplarzach do każdej organizacji z naszej Sieci a poza tym jest dostępny u Partnerów projektu oraz na stronie internetowej projektu www.bb-pl-ngo.eu

Jest informator nr 3 – warto poczytać

W czerwcu 2021 roku ukazał się trzeci numer informatora Sieci NGO. W numerze można przeczytać o funkcjonowaniu Sieci i realizacji projektu, członkach sieci i ich działaniach, a także poznać przykładowe dobre praktyki służące ochronie klimatu, które my wszyscy możemy codziennie stosować.

Informator jest do pobrania na stronie internetowej projektu www.bb-pl-ngo.eu

 • Informacje
 • Biuro projektu w Polsce

  ul. Przemysłowa 1,
  68-200 Żary
  biuro@naturapolska.eu
  www.naturapolska.eu

 • Biuro projektu w Niemczech

  Bahnhofstraße 31,
  15324 Letschin
  arbeitsinitiative-letschin@t-online.de
  www.arbeitsinitiative-letschin.de