Aktualności

Koronawirus a nasz projekt – ważne informacje!

Panująca aktualnie pandemia związana z występowaniem COVID-19 spowodowała konieczność przesunięcia na inny termin kilku wydarzeń naszego projektu. Kongres założycielski Sieci, którego organizację planowaliśmy na 29-30 maja musi zostać przełożony na 02-03 października. Po ustaniu wirusa zostaną też dokończone spotkania informacyjne o projekcie po stronie niemieckiej oraz zaplanujemy na nowo terminy spotkań grup roboczych w Letschin i Zaborze.

Folder Żyj z klimatem już w dystrybucji

Jedną z pierwszych publikacji powstałych w ramach projektu jest folder pn. Żyj z klimatem skierowany do mieszkańców polsko-niemieckiego pogranicza w którym przedstawiliśmy podstawowe zagadnienia związane z ochroną klimatu oraz przede wszystkim konkretne przykłady jakie mogą podejmować mieszkańcy na rzecz ochrony klimatu. Zachęcamy do pobrania folderu w wersji papierowej lub elektronicznej i popularyzacji jego treści w środowisku lokalnym.

Ankieta

Partnerzy projektu przeprowadzają badania ankietowe wśród polskich i niemieckich organizacji pozarządowych znajdujących się na polsko-niemieckim pograniczu na temat ich struktury, działań, pomysłów i potrzeb oraz ewentualnych aktywności, które moglibyśmy podjąć dla rozwoju Sieci oraz ochrony klimatu. Uczestnicy badań zgłaszają potrzebę wspólnej integracji środowiska, tworzenia nowych projektów i inicjatyw oraz co ważne potrzeby edukacji na rzecz ochrony klimatu.

Coś o grupach roboczych

Trwają przygotowania do organizacji spotkań polsko-niemieckich grup roboczych. Pierwsze z nich ma się odbyć w Zaborze koło Zielonej Góry. Uczestnicy spotkań będą mieli okazję do wspólnego poznania i wymiany doświadczeń. Następnie zajmują się opiniowaniem i sformułowaniem pomysłów a także wniosków do działań realizowanych i planowanych do wykonania w ramach projektu sieci współpracy. Spotkania grup roboczych są też okazją do poznania regionu Partnera. Dlatego też w Zaborze zaplanowano zwiedzanie Lubuskiego Centrum Winiarstwa oraz Pszczelarni kultywującej tradycje pszczelarskie co jest szalenie ważne dla działań związanych z ochroną klimatu.

Współpraca z samorządem lokalnym

Aktualnie pracujemy nad przygotowaniem materiałów, które zostaną wykorzystane w tworzonej strategii współpracy naszego sektora z samorządem lokalnym. Chcemy żeby ten dokument dał nam wszystkim wiedzę na temat tego, jak możemy współpracować z samorządem lokalnym i pomógł nam w realizacji naszych zamierzeń.

Kongres organizacji pozarządowych

Jednym z ważniejszych wydarzeń projektu jest KONGRES inaugurujący formalnie działalność Sieci, który zaplanowano w Kolesinie nad uroczym jeziorem. Podczas spotkania zostaną zawiązane struktury Sieci. Następnie uczestnicy Kongresu z Polski i Niemiec, którymi będą organizacje pozarządowe wysłuchają wielu ciekawych prelekcji związanych z dobrymi praktykami realizowanymi w różnych obszarach życia lokalnego przez różne organizacje oraz prezentacji na temat możliwości finansowania działalności. Będzie też mowa o tym jak trzeci sektor może chronić klimat, jak rozmawiać z samorządem lokalnym, jak przemawiać publicznie, ale też o tym dlaczego ważna jest współpraca transgraniczna. Podczas spotkania ważnym jego aspektem będzie wspólne poznanie się i integracja. Dlatego też zaplanowano wycieczkę do Winiarni oraz rejs barkami po Odrze.

Spotkania informacyjne dla lubuskich organizacji pozarządowych

Zakończyły się spotkania informacyjne dla lubuskich organizacji pozarządowych na których informowaliśmy o możliwości przystąpienia do polsko-niemieckiej Sieci współpracy organizacji pozarządowych!

Zapraszamy na spotkania informacyjne o projekcie!

Zapraszamy na spotkania informacyjne o projekcie na których przekażemy szczegóły związane z utworzeniem sieci i innych działaniach projektowych. Zapewniamy materiały informacyjne i poczęstunek.

 • Informacje
 • Biuro projektu w Polsce

  ul. Przemysłowa 1,
  68-200 Żary
  biuro@naturapolska.eu
  www.naturapolska.eu

 • Biuro projektu w Niemczech

  Bahnhofstraße 31,
  15324 Letschin
  arbeitsinitiative-letschin@t-online.de
  www.arbeitsinitiative-letschin.de